Instytut Marka Kamińskiego

Nowe projekty

Konkurs BIEGUNY EKONOMII

O konkursie
Zarządzanie projektami to złożona dziedzina wiedzy. Ma ona szerokie zastosowanie w otaczającej nas rzeczywistości. Poznanie zasad zarządzania projektami, w tym przygotowania projektu pod kątem finansowym, jeszcze w szkole z pewnością ułatwi funkcjonowanie nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, gdzie czeka wiele ciekawych projektów do zrealizowania, ale także w życiu prywatnym.

Głównym celem konkursu jest promocja Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli „Impuls”, w szczególności zachęcenie nauczycieli należących do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS do realizacji działań w ramach Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie celów i zadań realizowanych przez bank centralny w Polsce.

Celem konkursu jest również zainteresowanie dzieci i młodzieży ekonomią i zarządzaniem projektami, a przez to – różnymi dziedzinami wiedzy, odkrywanymi nie tylko w szkole, ale również indywidualnie. Nie od dziś wiadomo, że przedmioty związane z ekonomią nie są najbardziej lubianymi przedmiotami szkolnymi – uznaje się je powszechnie za trudne i mało użyteczne w codziennym życiu. Konkurs pokaże inne oblicze ekonomii oraz pomoże zrozumieć, jak planowanie projektów i budżetu potrzebne jest, aby osiągnąć sukces w wielu dziedzinach życia. Promuje kreatywność i pracę własną – zarówno grupową, jak i indywidualną. Przedstawienie zalet obu rodzajów pracy – praca grupowa stymuluje myślenie, ale każdy uczestnik grupy jest też indywidualnością i odpowiedzialność grupowa nie zwalnia go z samodzielnego myślenia. Dlatego zaproponowany konkurs będzie umożliwiał pracę indywidualną w równym stopniu, jak grupową.

Niezwykle ważną rzeczą jest zachęcanie do przełamywania barier i mierzenia wysoko. Ekonomia wydaje się czymś abstrakcyjnym i odległym, przynależnym do świata dorosłych. Konkurs oraz atrakcyjna nagroda, przekonają młodzież, że „dla chcącego nic trudnego”, a pracą i siłą woli można osiągnąć wszystko. Czasami trzeba sięgnąć do najprostszych rozwiązań, czasem trzeba wyjść poza ograniczenia, jakie sami sobie stawiamy. Projekt „Wyprawa” ma za zadanie przekonać uczestników, że nie ma „głupich pytań” i „dziecinnych rozwiązań”.

ZASADY KONKURSU „BIEGUNY EKONOMII”:
Konkurs polega na opracowaniu projektu organizacji wycieczki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem biznesplanu i promocji. Wycieczka szkolna – własna wyprawa – powinna zostać przygotowana dla grupy 10 osób, uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Doświadczenia zebrane w trakcie organizowania wyimaginowanej wyprawy uczniowie będą mogli w prosty sposób przełożyć na organizację dorosłych projektów.

Kierunek wyprawy może być dowolny, ale nie znaczy to, że fantastyczny. Projekt musi być jak najbardziej możliwy do zrealizowania. To właśnie oceni komisja.

Ocenie podlegać będzie:

Oryginalność projektu – wyprawa ma być realna, ale taka, na którą każdy chętnie się wybierze.

Cel podróży - należy dobrze poznać i opisać cel podróży – dlaczego akurat ten kierunek, to miejsce, co grupa będzie tam robić, co dzięki temu przeżyje i czego nowego się nauczy.

Biznesplan uwzględniający:
  •  metodologię zarządzania projektami,
  • definiowanie i planowanie projektu,
  • zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału,
  • określenie i analizę pozostałych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • analizę czasową projektu,
  • zasady budowy zespołu projektowego i kierowania nim,
  • ścieżki krytyczne w przygotowaniu struktury realizacji projektu,
  • plany awaryjne w projekcie i radzenie sobie z kryzysami.

Multimedialność projektu – projekt musi być atrakcyjny pod względem treści, grafiki, zdjęć. W dzisiejszym świecie forma przekazania i wyjaśnienia naszego pomysłu jest nie mniej ważna niż treść. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że w dorosłym życiu czeka ich duża konkurencja. Ważne jest więc, aby swój pomysł przedstawić atrakcyjnie wizualnie, z wykorzystaniem map, zdjęć, filmów, grafiki.

Uczestnicy konkursu przed przystąpieniem do niego będą mieli możliwość zapoznać się z tematem zarządzania projektami. Polecamy portal www.nabiegun.pl, gdzie umieszczone są ciekawe lekcje na tematy związane z zarządzaniem projektami. Między innymi Lekcja 14 - autor - Piotr Plewiński (Project Management Institute, Gdańsk Poland Chapter), na przykładzie wycieczki w Tatry w przystępny sposób wyjaśnia, jak przygotować się do realizacji projektu, żeby wykorzystać potencjał zespołu i pomysłu.

HARMONOGRAM KONKURSU „BIEGUNY EKONOMII”:

19 listopada – 31 grudnia 2011 – zgłoszenie do konkursu, rejestracja na stronie www.biegunyekonomii.pl, prezentacja członków grupy.
1 stycznia 2011 - 9 marca 2012 – rejestracja projektów na stronie www.biegunyekonomii.pl.
12 marca – 20 kwietnia 2012 – głosowanie internautów.
20 kwietnia 2012 – komisja oceniająca
23-25 kwietnia 2012 – podsumowanie wyników
27 kwietnia 2012 – ogłoszenie wyników
30 maja – 1 czerwca 2012 – wyjazd zwycięzców
Listopad 2012  – prezentacja filmu z wyjazdu na Gali NBP 2012

 

www.biegunyekonomii.pl

Fanpage Konkursu

Instytut Marka Kamińskiego     80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212     tel. +48 58 552 25 13 w. 108     fax +48 58 552 33 15

© Copyright 2022 Instytut Marka Kamiń„skiego
Wszystkie prawa zastrzeżone