Instytut Marka Kamińskiego


Główne obszaryInstytut Marka Kamińskiego stworzył programy:  

-> Bieguny Biznesu

-> Warsztaty Rozwoju Osobistego / Dotykanie Świata


Bieguny Biznesu zawierają w sobie problematykę marketingu, zarządzania, biznesu. Nasze programy łączą w sobie pasję, hobby, wytrwałość, motywację, dokonania. Są adresowane do pracowników, menedżerów, także do osób które dopiero rozpoczynają swoją biznesową karierę na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. 


Naszą ideą jest łączenie szkoleń Bieguny Biznesu z warsztatami

Rozwoju Osobistego / Dotykanie Świata.


Warsztaty Rozwoju Osobistego / Dotykanie Świata powstały po to aby nasi klienci mogli osiągnąć sukces i zaplanować go krok po kroku, tak aby zbliżyć się do pełniejszego i szczęśliwszego funkcjonowania. By wziąć los w swoje ręce, pokonać wszelkie słabości, być w pełni efektywnym w pracy jak i w życiu prywatnym. 


Nasze warsztaty są dla Ciebie, jeśli pragniesz:
-> rozwijać się, odkrywać i wykorzystywać swój potencjał;
-> uwierzyć w siebie i swoje możliwości;
-> nauczyć się określać swoje cele;
-> poznać drogi do osiągania sukcesów;
-> poczuć harmonie w pracy i w życiu prywatnym;

     

Instytut Marka Kamińskiego oferuje długo falową współpracę szkoleniową. Doświadczenia pokazują, że warsztaty o charakterze cyklicznym dają najlepsze efekty, szczególnie w połączeniu z warsztatami rozwoju osobistego. Rozwój kompetencji biznesowych jest tak samo ważny jak rozwój kompetencji behawiorystycznych.


Nasze przewodnie szkolenia są organizowane wraz z mini wyprawami:"Na biegun"  "Przez pustynie"  "Wyprawa rzeką Wisłą". Są one opracowane na bazie autentycznych wypraw Marka Kamińskiego. To wyprawy szkoleniowe, mają na celu przybliżyć Państwu podróże Marka Kamińskiego. Trud jaki trzeba włożyć w treningi, bariery jakie trzeba pokonać, sprawią, że poczujecie się Państwo jak na prawdziwej wyprawie na Biegun, przez pustynie Gibsona, wzdłuż rzeki Wisły. 


Do wszystkich zajęć jest wykorzystywany sprzęt treningowy oraz wyprawowy Marka Kamińskiego.

Instytut Marka Kamińskiego     80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212     tel. +48 58 552 25 13 w. 108     fax +48 58 552 33 15

© Copyright 2021 Instytut Marka Kamiń„skiego
Wszystkie prawa zastrzeżone